Bestyrelsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Skovparken, Risskov, pr. 03.05. 2023

Formand:
Henrik Kaare Nielsen
Skovparken 44
Tlf. 21621582
Mail: henrik.kaare@cc.au.dk

Kasserer:
Camilla Zacher Sørensen
Skovparken 48
Tlf. 29892984
Mail: camilla@zacher.eu

Bestyrelsesmedlem:
Jens Otto Sørensen
Skovparken 17
Tlf. 23338843
Mail: jensotto@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lisbet Madsen
Skovparken 21
Tlf. 60925353
Mail: lisbetmad@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Carl-Emil Larsen
Skovparken 3
Tlf. 20338515
Mail: cel@danva.dk

 

Bestyrelsesmødereferater

2023:

2023-09-06 ref. bestmøde

2023-06-22 ref bestmøde

Konstituerende møde 16-05-2023

Bestyrelsens beretning 03-05-2023

2022:

Referat fra den 2211 2022

referat 2022-09-06 

Ref af konst. m 1605 2022

Ref Bestm 1801 2022

2021:
Ref. Best.møde 0911 2021

2018:
Referat af konst. bestyrelsesmøde afholdt den 24.05.2018
Placering af petanque jf. generalforsamlingen 2018

2017:
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den-21.11.2017
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 26.09.2017
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 08.08.2017
Bestyrelsens beretning 2017
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23.05.2017
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 21.03.2017

2016:
Bestyrelsens beretning 2016
Underskrevet regnskab 2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22.11.2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23.09.2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 18.05.2016
Referat af generalforsamling afholdt 11.05.2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 20.04.2016
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 26.01.2016

2015:
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 10.11.2015
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 08.09.2015
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 27.05.2015
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19.05.2015
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 14.04.2015
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24.02.2015

2014:
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 09.12.2014
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 21.10.2014
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 28.08.2014
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24.06.2014
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 13.03.2014