Ekstraordinær generalforsamling

Husk den ekstraordinære generalforsamling vedr. maling af husene

onsdag den 29.11. 2023 kl. 19.30 i Risskov Biblioteks pavillon.

Som nævnt i formand Henrik Kaare Nielsens mails fra den 9. og 10. november vil der på mødet blive diskuteret tre alternativer vedr. finansiering af udvendigt malearbejde for samtlige huse – se indkaldelse med efterfølgende supplement herunder.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Supplement til indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling

Det forventes, at mødet munder ud i en afstemning som grundlag for en beslutning, der vil være økonomisk bindende for foreningens medlemmer.

Vi opfordrer derfor alle grundejere til at deltage og gøre deres indflydelse gældende. Der kan udstedes fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage.

Vi ses den 29. november!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Mindre mangler udbedret på legepladsen…

Bestyrelsen opdagede på sin halvårlige inspektion af legepladsen, at der manglede en møtrik på “Kaptajnens Styrehus” samt nogle propper på stativet til “Udekøkkenet”. Ellers var der ikke noget at bemærke.  KOMPAN – vores leverandør af legeredskaberne – var meget servicemindede og fremsendte uden beregning en møtrik med tilhørende beskyttelseskappe og tre propper. De er nu monteret og på billederne ses stumperne og den halvt monterede møtrik!

Ser I noget, som ikke ser rigtigt ud på legepladsens redskaber, så fortæl det gerne til et af medlemmerne af bestyrelsen og husk at gemme evt. stumper, møtrikker o.l.

På bestyrelsens vegne

Jens Otto Sørensen