Til- og fraflytning

Tilflytning
Nye medlemmer af Foreningen skal informere Foreningens formand om post- og e-mailadresse.

Fraflytning
Ved fraflytning skal medlemmer af Foreningen informere Foreningens formand og samtidig oplyse, hvem der overtager ejendommen.