Vedtægter

Du finder Foreningens vedtægter nedenfor.
De tinglyste vedtægter består af vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. januar 2010 samt tillæg I til vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. maj 2014.
For overskuelighedens skyld fremgår de samlede gældende vedtægter, der dog ikke er tinglyst i denne form, af dokumentet nedenfor.

Sammenskrevne vedtægter pr. 26.05.2014

Tinglysningspåtegning vedr. kreditoroverdragelse af ejerpant på kr. 30.000

Tillæg til vedtægt pr. 17.05.2017