Ordensregler

Foreningens ordensregler fremgår i sin helhed nedenfor, og du kan også downloade dem her.


Grundejerforeningen Skovparken – Ordensregler

 1. Parkering skal ske på den enkelte ejendom, hvor der er udlagt plads til to biler, heraf en i carport, jf. Lokalplan nr. 791.
 2. Motorkøretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg samt traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer, herunder campingvogne og både må ikke parkeres på medlemmernes grunde eller på fællesarealer, herunder på bebyggelsens stamvej og boligveje, jf. vedtægter for Grundejerforeningen Skovparken § 11 stk. 1.
 3. Udendørsarealerne på de enkelte medlemmers ejendomme skal holdes i sømmelig stand. Sker dette ikke, kan grundejerforeningen lade arbejdet udføre for medlemmets regning, jf. vedtægter for Grundejerforeningen Skovparken § 11 stk. 2.
 4. Buske og træer på den enkelte matrikel må ikke have en højde, der overstiger 3,5 m. Hækkene skal have følgende højder:
  – Hvor terræn har samme niveau på begge sider af hækken: 180 cm
  – Hvor terræn har niveauforskel ved hækkens 2 sider: 160 cm målt over højeste niveau.
  Se i øvrigt bestemmelser vedrørende beplantning i Lokalplan nr. 791 § 9.
 5. Støjende aktiviteter skal undgås før kl. 8.00 og efter kl. 22.00. Tænk i den forbindelse på, at netop din yndlingsmusik kan være støj for naboen.
 6. Hunde skal uden for egen grund føres i snor i hele området, og hundens efterladenskaber skal fjernes. Hundeglam må ikke forekomme udendørs over længere tid.
 7. Overhold hastighedsgrænse på max 30 km/t i hele området.

Ud over disse ordensregler og anvisninger findes en række direkte grundejer forpligtigelser, som kan læses i Grundejerforeningen Skovparkens vedtægter samt i Lokalplan nr. 791 af juli 2007, der er gældende for området.

Gældende fra 26. maj 2014