Ekstraordinær generalforsamling

Husk den ekstraordinære generalforsamling vedr. maling af husene

onsdag den 29.11. 2023 kl. 19.30 i Risskov Biblioteks pavillon.

Som nævnt i formand Henrik Kaare Nielsens mails fra den 9. og 10. november vil der på mødet blive diskuteret tre alternativer vedr. finansiering af udvendigt malearbejde for samtlige huse – se indkaldelse med efterfølgende supplement herunder.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Supplement til indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling

Det forventes, at mødet munder ud i en afstemning som grundlag for en beslutning, der vil være økonomisk bindende for foreningens medlemmer.

Vi opfordrer derfor alle grundejere til at deltage og gøre deres indflydelse gældende. Der kan udstedes fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage.

Vi ses den 29. november!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen